Välkommen till Solo-Mikroprojektets egen webb!

Projektet erbjuder kompetensutvecklingsinsatser med fokus på affärsutveckling och hållbar tillväxt för cirka 500 utvecklingsinriktade solo- och mikroföretag i Västmanlands län och Örebro län under 2016-2018. Projektet, som finansieras av den europeiska socialfonden, genomförs i samverkan med länens kommuner och företagsfrämjande aktörer med Almi Mälardalen som projektägare.

Solo-Mikrowebben är under projektets gång den gemensamma kommunikationskanalen och här kommer du som är deltagande företag att både kunna hitta den information du behöver och själv administrera dina aktiviteter i projektet.

Utbildningar på gång

Nyheter

 • Inspirationsevent! Smart rekrytering!

  Inspirationsevent! Smart rekrytering!

  Ett seminarium om hur du rekryterar strategiskt på sociala medier och hur du rekryterar mångfaldssmart. Att rekrytera rätt person är en av företagarens stora utmaningar idag. Hur gör man för att nå de yrkesgrupper man vill attrahera? Vad är nyttan med att visa sitt varumärke i sociala kanaler och hur …  Läs mer »
 • Nu finns det flera spännande utbildningar för hösten upplagda!

  Nu finns det flera spännande utbildningar för hösten upplagda!

  Det ligger nu flera utbildningar upplagda i kursutbudet för hösten- och fler kommer vartefter inte minst inom området marknad. Det kommer även under senare delen av hösten komma utbildningar inom andra områden. Vi planerar också för någon större nätverksträff liknande den med Morgan Alling. Skön sommar önskar Solomikroteamet!  Läs mer »
 • Välkommen till Solo-Mikroprojektets egen webb!

  Välkommen till Solo-Mikroprojektets egen webb!

  Projektet erbjuder kompetensutvecklingsinsatser med fokus på affärsutveckling och hållbar tillväxt för cirka 500 utvecklingsinriktade solo- och mikroföretag i Västmanlands län och Örebro län under 2016-2018. Projektet, som finansieras av den europeiska socialfonden, genomförs i samverkan med länens kommuner och företagsfrämjande aktörer med Almi Mälardalen som projektägare. Solo-Mikrowebben är under projektets …  Läs mer »