Företagare, så här går det till!

För att delta i projektet Solo-Mikro där du som företagare har möjlighet att utveckla ditt företag genom kompetenshöjande insatser inom affärsutveckling måste du registrera dig här på webbsidan.

Följ steg 1-3

STEG 1

Registrera företag och deltagare
För att bli deltagare krävs att du gör en deltagarregistrering. Genom att bli deltagare i projektet accepterar du vilkor som gäller för deltagande i socialfondsprojekt. Den direkta kostnaden för att delta är 1000 kronor per företag. Detta är en engångskostnad. Information om vad det innebär att delta i ett EU-projekt ges vid registreringen. Har du medarbetare som ska delta registreras de också.

Gå till registrering

STEG 2

Logga in och genomför 2 digitala kompetensbehovsanalyser – Affärsanalys och Ledaranalys

De digitala behovsanalyserna är påståenden kopplat till kompetens inom olika affärsutvecklingsområden. Du tar ställning både till nuläge och till den ambition du har att vilja utvecklas på området. Analysen tar cirka 20-30 minuter att genomföra. Dina svar resulterar i ett spindeldiagram där du själv kan se hur nuläge möter din ambition inom de olika områdena.

Personalanalys
Dina eventuella medarbetare som också ska delta i projektet får inloggningsuppgifter när du registrerat medarbetarna. De loggar in och genomför Personalanalys.

Möte med konsult
Analysresultaten ligger till grund för ett uppföljande möte du har med en konsult där kompetensbehoven diskuteras och fastställs i en utvecklingsplan.

STEG 3

Kompetensutvecklingsinsatser
I kurshanteringen finns ett utbud av kompetensutveckling inom en rad olika områden baserat på den efterfrågan som framkommit hos företagen. Du väljer de insatser som kopplar till de behov som prioriterades i kompetensutvecklingsplanen. Kompetensutvecklingsinsatser sker löpande under 2017-2018. Samtliga utbildningstillfällen, nätverk, webinarier med mera publiceras på solomikro.se – vår gemensamma webb där du själv administrerar anmälan till kompetensutvecklingsinsatser.