Om projektet

Projektet erbjuder kompetensutvecklingsinsatser med fokus på affärsutveckling och hållbar tillväxt för cirka 500 utvecklingsinriktade solo- och mikroföretag i Västmanlands län och Örebro län under 2016-2018. Projektet, som finansieras av den europeiska socialfonden, genomförs i samverkan med länens kommuner och företagsfrämjande aktörer med Almi Mälardalen som projektägare.

Solo-Mikrowebben är under projektets gång den gemensamma kommunikationskanalen och här kommer du som är deltagande företag att både kunna hitta den information du behöver och själv administrera dina aktiviteter i projektet.