Deltagaravgift och fakturering

Solo-mikro projektet är till största delen finansierat med medel från Europeiska Socialfonden. ESF-rådet har beslutat att en mindre avgift skall tas ut av deltagande företag på 1000 kr exkl. moms per företag. Fakturan skickas ut efter att företagsanalysen är påbörjad. Betalas inom 30 dagar. Avgiften återbetalas ej.

Regelverk – att delta i EU-projekt

En förutsättning för stöd är att deltagare följer tillämplig EU-rätt, svenska lagar och förordningar. För länkar och vidare information om olika EU-bestämmelsers innehåll hänvisas till Svenska ESF-rådets webbplats www.esf.se.

Vidare ska deltagare i projekt skyndsamt och skriftligt informera projektägaren om förändringar sker som har betydelse för projektets genomförande. För deltagaren kan det exempelvis handla om att företaget önskar avbryta projektet, att företaget säljs eller läggs ner.