Handlingars tillgänglighet och kontroll m.m.

Svenska ESF-rådet, har att hos stödsökanden, stödmottagare, samverkansparter och medfinansiärer eller i projektets lokaler, möjlighet att följa upp arbetet och ta del av handlingar och uppgifter som kan ge upplysningar om insatsen, genomförandet därav inbegripet erforderlig räkenskapsinformation och resultatuppfyllelse. Nämnda handlingar ska hållas tillgängliga för ESF-rådet eller för den som annars företräder Svenska ESF-rådet.