SCB-rapportering
Projektägaren är skyldig att rapportera deltagare till Statistiska Centralbyrån (SCB), vilket innebär att projektägaren skall månadsvis insamla nödvändig information om vilka som deltagit i projektets aktiviteter samt i vilken tidsomfattning. SCB inhämtar uppgifter från Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassan för att mäta aktivitets- och resultatindikatorer som anges i bilaga 1 och 2 till Förordning (EU) nr 1304/2013. Uppgifter om projektet och uppfyllandet av aktivitets- och resultatindikatorer kan komma att offentliggöras i samband med rapporteringen av Svenska ESF-rådet, i form av exempelvis skriftliga rapporter på hemsida. Enskilda individer kommer dock inte att kunna identifieras i samband med detta.