Ett deltagande i Solo-mikroprojektet innebär att du som företagare får en form av offentligt stöd. För att inte konkurrensen skall snedvridas i näringslivet finns det regler som begränsar hur mycket stöd ett företag kan uppbringa under en tre-års period: 200.000 Euro, vilket motsvarar ca 1,8 miljoner kronor.

Du som deltar i Solo-mikroprojektet ska fylla i tidigare beslutade stödbelopp och när stödet i så fall beslutades i ett intyg. Orsaken till detta är att Svenska ESF-rådet måste kontrollera att inget företag får för stora stöd.

Klicka här så kommer du till intyget du skall fylla i och sända till solo-mikroprojektet eller ha ifyllt till konsultmötet.